Eetstoornissen

Eetstoornissen

Je hebt een eetprobleem of eetstoornis? Bij diëtiste Hilde Schutijzer kan je terecht met je verhaal en wordt er vervolgens gekeken hoe je terug een gezonde relatie met eten kan bereiken. Niet enkel het herstellen van de basisvoeding maar ook goed leren omgaan met wat invloed heeft op je eetgedrag nl. emoties, gedachten, overtuigingen,….

Wanneer is er sprake van een eetstoornis?

Een eetstoornis is een psychische aandoening, een afwijking van het normale eetgedrag. Het probleem kan zich bevinden in de hoeveelheid voedsel die iemand tot zich neemt (te veel of te weinig), in eetaanvallen waarbij men dikwijls controleverlies ervaart, in het uitbraken van voedsel, in voedselweigering, etc…
De eetgebeurtenis gaat je leven overheersen.

Welke eetstoornissen onderscheiden we?

Volgende belangrijke eetstoornissen worden onderscheiden:

Anorexia Nervosa wordt gekenmerkt door een stoornis van de lichaamsbeleving (begaan met gewicht en uiterlijk) en een dwangmatig omgaan met voeding  Wat kan leiden tot ernstig ondergewicht en een sterk gestoord eetpatroon.

Boulimia Nervosa wordt gekenmerkt door een moeilijk controleerbare drang tot het eten van een grotere hoeveelheid voedsel dan wat een normaal persoon zou eten, meestal  in een korte tijd.
Hierbij is er sprake van controleverlies en meestal compenseert men dit door kort erna de voeding weer uit te braken of te laxeren of extra veel te bewegen en te sporten.

Eetbuistoornis (BED = Binge Eating Disorder) wordt gekenmerkt door episodes van overeten zonder compensatiegedrag (braken, laxeren, sporten). Het overeten kan zich op verschillende manieren manifesteren.
Er kunnen verschillende redenen zijn tot overeten, nl. stress, verveling, verdriet, boosheid, etc…
Als gevolg hiervan kunnen er zich gewichtsproblemen ontwikkelen, wat op zijn beurt kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten.

Orthorexia Nervosa. wordt gekenmerkt door de obsessie om gezond te eten en alleen gezond te eten. Vanwege het obsessief karakter is soepelheid in het hanteren van voedingsmiddelen weg. De voeding wordt heel selectief en beperkend en sociaal eten met het gezin en anderen wordt moeilijk.

Eetstoornissen, hoe aanpakken?

Eetproblemen en eetstoornissen zijn ernstige aandoeningen en vragen een goede opvolging en omkadering (soms in samenwerking met andere therapeuten).

Elke persoon heeft een eigen verhaal, een andere achtergrond, een eigen leefwereld. Bij de behandeling van een eetstoornis sta jij als persoon centraal!
Luisteren naar jouw verhaal en handvaten aanreiken om uit je vicieuze cirkel te geraken. Samen de weg afleggen.

Bij eetstoornissen staat het eten niet op zichzelf alleen, maar is het verweven met allerlei andere zaken: hoe we ons voelen, hoe we denken, wat we meemaken in ons leven, hoe we met gebeurtenissen omgaan, …

We vertrekken vanuit de vraag: “Waarom ga ik nu eten of niet eten, wat bepaalt mijn eetgedrag”. Vervolgens exploreren we die verschillende facetten en zoeken we samen naar oplossingen. We proberen onze saboteurs te leren kennen om zelf terug kapitein te worden van ons schip, in plaats van doelloos rond te blijven zwalpen.

Contact

Heb je last van een eetstoornis? Aarzel niet en contacteer me via de contactpagina

Een eerste stap op weg naar een gezonder en gelukkiger leven.

“EAT RIGHT, BE BRIGHT”

Diensten

    Contact

    Een eerste stap op weg naar een gezonder en gelukkiger leven.