Coaching

Coaching

Individuele coaching. Voel je goed in je vel!

Naast de behandeling van eetproblemen kan je bij Hilde Schutijzer ook terecht voor coaching bij andere problemen, groot of klein.

Soms loopt het in het leven niet altijd zoals je verwacht had. Je botst op iets, je wil verandering, je wenst iets of je wilt iets realiseren…maar het komt er maar niet van. Een helpende hand daarbij is soms welkom en kan verheldering brengen.

De opleiding NLP en een ruime ervaring met self-coaching en mindfulness vormen voor Hilde een uitstekende basis om je bij dit transformatieproces te helpen.

Individuele coaching - Aanpak in verschillende stappen

Vooreerst kijken we samen naar je probleem: wat is je huidig probleem en hoe is dit voor je een probleem? We proberen te komen tot de essentie van de geschetste problematiek. Het kan vaak helpen eens vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken.

Van daaruit formuleren we een duidelijke doelstelling: wat wil je precies bereiken? Hoe zou je het willen en wat wil je in de plaats? Wat anders wens je voor de toekomst? Het is hierbij belangrijk haalbare en realistische doelen te formuleren (eventueel opsplitsen in subdoelen) onder je eigen controle en binnen een tijdskader.

Bij de evolutie van de huidige toestand (zoals het nu is) naar de gewenste toestand (zoals je het wil) brengen we de hindernissen in kaart. Wat houdt je tegen? Wat zijn de belemmeringen? Hindernissen kunnen van alles en nog wat zijn: onze denkpatronen, onze emoties, onze aangeleerde processen, etc…

Een welgekende hindernis zijn limiterende overtuigingen. Dit is een denkwijze over iets, een conclusie die we gemaakt hebben over iets (vaak op basis van ervaringen uit het verleden) die we daarenboven aannemen voor absoluut waar, zonder dit nog in vraag te stellen of eraan te tornen. Bijv. “dit zal mij toch niet lukken…”, “het is nooit goed, wat ik ook doe”, etc … Dergelijk negatief denken en negatieve zienswijzen zullen ons ervan weerhouden te bereiken wat we willen.

Vervolgens gaan we op zoek naar je hulpbronnen of vaardigheden. Het komt er hierbij op neer strategieën te ontwikkelen om problemen gemakkelijker te kunnen oplossen. Vaak zal je nieuw gedrag moeten aanleren en oud gedrag moeten afleren.

Tenslotte gaan we een actieplan uitwerken: een waaier van acties specifiëren die je zullen toelaten je doel te bereiken.

De uitgestippelde acties worden hierbij goed opgevolgd. Er wordt gekeken of je goed op weg bent of afwijkt van het opgestelde plan. Wat lukt al goed en wat kan je nog verder inoefenen? Natuurlijk is zelfmotivatie heel belangrijk.

Doorverwijzing

Mocht blijken dat we er samen niet uit geraken,  kan een doorverwijzing naar een andere therapeut zinvol zijn.

“ENJOY YOUR LIFE”

Diensten

    Contact

    Een eerste stap op weg naar een gezonder en gelukkiger leven.